VETERINÁRNÍ
PORADNA

ZAJÍMAVÉ
ČLÁNKY

ONLINE
PORADNA

Očkování koček: základní doporučitelná a volitelná očkování

4.3.2019   

Odborník

Málokterý domácí mazlíček má v rámci druhu tak rozdílné podmínky života jako kočka. Kočka žijící striktně v malém bytě má pochopitelně také naprosto jiný potenciální kontakt s infekcemi než kočka volně pobíhající po celé vesnici a lovící si venku potravu. Nejen to je zapotřebí vzít v úvahu při zvažování vhodného očkování. Přinášíme doporučení ohledně vakcinace koček podle nejnovějších poznatků Světové asociace veterinárních lékařů malých zvířat (WSAVA).

Povinné očkování pro kočky žijící v ČR neexistuje

Pokud kočka cestuje do zahraničí, je zapotřebí si předem zjistit povinné očkování pro vstup do dané země, kterým leckde bude očkování proti vzteklině.  

Základní a doporučitelné očkování

Koťata je doporučeno očkovat poprvé ve věku 8–9 týdnů a znovu za 3–4 týdny. Dle výrobců je platný a také rozšířený tento postup, WSAVA však z důvodu možného omezení reakce protilátkami od matky doporučuje ještě jedno přeočkování ve věku 14–16 týdnů. Přeočkování následuje po roce a dále by měla imunita vydržet minimálně 3 roky. Výrobci však zatím deklarují imunitu na rok a proto se v našich podmínkách obvykle přeočkovává tato kombinace každoročně. Proti následujícím třem onemocněním je v ČR běžně používaná kombinovaná vakcína.

Panleukopenie (kočičí mor)

Velmi rychle probíhající onemocnění připomínající otravu. Postihuje pouze kočky a projevuje se prudkými průjmy a zvracením, rychle nastává dehydratace a onemocnění často končí smrtí. Léčba je pouze podpůrná zahrnující hospitalizaci, infuze a náhradní výživu. Očkování navozuje dobrou imunitu.

Infekční rhinotracheitida (Herpesvirus)

Onemocnění horních dýchacích cest projevující se výtokem z nosu a očí. Může značně poškodit sliznice a usnadnit sekundární bakteriální infekci. U koťat a oslabených jedinců bývá průběh vleklý a obtížně léčitelný, komplikací je nechutenství a u koťat také zánětem způsobené srůsty spojivek. Virus má mnoho kmenů, očkování navodí imunitu jen proti některým z nich, virus může také v organismu přetrvávat a znovu se aktivovat při oslabení. Očkování je nicméně vysoce doporučitelné, alespoň částečná imunita je žádoucí. Virus je druhově specifický a na lidi ani jiná zvířata se nepřenáší.

Kaliciviróza

Herpseviróze podobná infekce postihující sliznice dýchacích cest a tlamy. V tlamě může způsobovat bolestivé eroze, které jsou příčinou nechutenství a odmítání pití. Očkování navozuje imunitu proti klinicky závažné formě onemocnění, zabránit infekci některými kmeny viru nedokáže.  

Volitelná očkování

Vzteklina

V souladu s platnou legislativou je při vstupu do některých zemí očkování proto vzteklině povinné. Na území ČR tato povinnost pro kočky není. Česká republika je od roku 2004 území vztekliny prosté a nákaza tedy není pravděpodobná. Doporučitelné je očkovat venkovní kočky v příhraničních oblastech na východě republiky. Očkuje se od 3 měsíců jednou dávkou s přeočkováním po roce a dále dle výrobce vakcíny po 1–3 letech. Po očkování proti vzteklině existuje riziko vzniku nádorového onemocnění postvakcinační sarkom, které více rozebereme v článku o nežádoucích účincích.

Chlamydiová infekce

Bakterie Chlamydophila felis způsobuje u koček rýmy a záněty spojivek, které mohou být velmi vleklé. Je to častý sekundární patogen postihující kočky nemocné herpesvirózou. Onemocnění je přenosné na člověka, kde u oslabených jedinců způsobuje záněty spojivek. Očkování je doporučitelné v rámci základního ochranného očkování v rizikových chovech, existuje kombinovaná vakcína s panleukopenií, herpesvirózou a kalicivirózou a očkuje se stejně.

Kočičí leukemie (FeLV)

Virové onemocnění přenášející se přímým kontaktem, pokousáním, z matky na plod. Postihuje kostní dřeň, devastuje imunitní systém a způsobuje nádorová onemocnění. Leukemie není léčitelná, je smrtelná – k úmrtí dochází za různě dlouhou dobu buď v důsledku sekundární infekce, nebo primárního nádorového onemocnění. Očkování je kontroverzní, kočky by před očkováním měly být na přítomnost viru otestovány, spolehlivá imunita nemůže být zaručena. Očkuje se od 8 týdnů věku, další dávka za 3–5 týdnů a dále každoročně. Po aplikaci hrozí vznik postvakcinačního sarkomu.  

Virová imunodeficience koček (FIV)

Onemocnění je příbuzné s HIV (virem, který způsobuje AIDS), ale může infikovat pouze kočky. Přenáší se krví, nejčastěji tedy pokousáním nebo poškrábáním. Onemocnění devastuje imunitní systém a je neléčitelné. Průběh bývá různě dlouhý, kočku trápí celoživotní příležitostí infekce, na jejichž následky často zemře. Očkování WSAVA nedoporučuje z důvodu nepřesvědčivých výsledků a nemožnosti rozlišení protilátek vzniklých po očkování od postinfekčních. Pokud se očkování provádí, tak třemi dávkami po 3–4 týdnech a pak každoročně.

Infekční peritonitida koček (FIP)

Neléčitelné smrtelné onemocnění projevující se buď zánětlivým výpotkem v dutině břišní, nebo změnami na mnoha vnitřních orgánech. Je způsobené kočičím koronavirem blízce příbuzným s koronavirem působícím střevní onemocnění, dochází k mutaci tohoto střevního viru. Protilátky proti jednotlivým druhům viru nelze odlišit, má je většina koček, z nichž onemocní jen některé působením mnoha faktorů. Očkování je proto nedoporučeno, chybí také dostatek relevantních studií. Očkování probíhá aplikací do nosních dírek dvěma dávkami v rozmezí 3–4 týdnů s každoročním přeočkováním.

Kožní plísně

Na trhu se vyskytující a v některých kruzích hojně využívaná vakcína proti kožním plísním způsobuje imunitu a tedy neprojevení se klinických příznaků onemocnění kůže plísní. Nezabraňuje však plísním v šíření, nijak je nelikviduje, maskuje přenašeče, kteří jsou pak víceméně bez příznaků a je proto odborníky NEDOPORUČENÁ. 

Pro všechna očkování platí, že očkují se pouze zvířata zdravá po předchozím klinickém vyšetření. Vhodnost konkrétního očkování je u koček skutečně diskutabilní, v úvahu je třeba vzít způsob života kočky, množství koček v domácnosti, kontakt s dalšími zvířaty a zdravotní situaci v chovu. Je na spolupráci chovatele s veterinářem, najít nejlepší řešení ve výběru vakcín i intervalu přeočkování.      

Jak se vám článek líbil?

Hodnocení čtenářů: 90% (hlasů: 10)

Témata

Autor článku

4.3.2019

NAPOSLEDY PŘEČTENÉ ČLÁNKY

7 znamení, že je váš pes alergik

Stejně jako pro lidi, také pro psy bývá příchod jara spojen s příchodem sezónní alergie. Ta může v kombinaci s jinými alergiemi pejskovi docela zavařit. Stromy, trávy, pyly, roztoči a složení jídla jsou nejčastějšími spouštěči. První alergické projevy se objevují mezi 1. a 3. rokem života. Jak tedy poznáte, že váš pejsek možná trpí alergií?

ZOBRAZIT DALŠÍ ČLÁNKY
  Položit dotaz do poradny

REGISTRACE

Můžete se zaregistrovat přes Facebook

BĚŽNÁ REGISTRACE

Vložte platný email.

Heslo musí mít minimálně 6 znaků.

Zadaná hesla se neshodují.

Tento email je již zaregistrován.
Zvažte využití funkce zapomenuté heslo.

Nastala neznámá chyba.
Kontaktujte nás prosíme na info@radaveterinare.cz. Děkujeme.

Děkujeme za registraci!
Pokyny k aktivaci účtu najdete v emailu. Bez aktivace se nelze přihlásit!

REGISTROVAT SE

Registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů a přihlášením k našemu skvělému newsletteru.
Děkujeme!

PŘIHLÁŠENÍ

Můžete se přihlásit přes Facebook

BĚŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ

Vložte platný email.

Přihlášení bylo neúspěšné.

Nastala neznámá chyba.
Kontaktujte nás prosíme na info@radaveterinare.cz. Děkujeme.

Přihlášení bylo úspěšné!

PŘIHLÁSIT SE

Ještě u nás nemáte účet?