VETERINÁRNÍ
PORADNA

ZAJÍMAVÉ
ČLÁNKY

ONLINE
PORADNA

Zlomeniny kostí u psů a koček: bolestivý stav, který je potřeba rychle řešit

23.4.2017   

Odborník

Fraktury neboli zlomeniny se ve veterinární medicíně řeší poměrně často. Nejčastějšími důvody vzniku zlomenin jsou autonehody, pády, poranění při rvačkách, úder, ale i nádory a záněty kostí. Zvláště ohroženou skupinou jsou velmi oblíbená miniaturní psí plemena, která se i při skoku z postele dokáží slušně polámat.

Jak poznám zlomenou kost u zvířete

Příznaky zlomenin kostí, především v oblasti končetin, jsou velmi typické. Zvíře kulhá, v místě zlomeniny může dojít ke vzniku krevního výronu, deformity postižené oblasti a v neposlední řadě je taková zlomenina pro zvíře velmi bolestivá. Při důkladném prohmatání můžeme cítit takzvanou krepitaci, kdy úlomky kostí při pohybu o sebe třou a vydávají šelest. Při poranění obratlů, případně u zlomenin lebečních kostí můžeme pozorovat neurologické projevy (obrny končetin, křeče až epileptické záchvaty, pohyby v kruhu).

První pomoc: hlavně se zvířetem zbytečně nehýbejte

Jestliže máte u vašeho zvířete podezření na zlomeninu, měli byste s ním zacházet co nejopatrněji a zbytečně s ním nehýbat. Pokud je postižena končetina, nesnažte se ji bandážovat, zvířeti byste mohli způsobit ještě větší bolest. Při otevřené zlomenině použijte čistý, přežehlený kapesník na překrytí vyčnívající kosti. Zvíře za pomoci dalšího člověka položte na plachtu či ručník a co nejrychleji převezte na ošetření do veterinární ordinace. Poranění hlavy či páteře bývají velmi často vážná, a proto i v tomto případě urychleně přemístěte zvíře k lékaři. Mějte na paměti, že zvířátko může díky bolesti reagovat nepřiměřeně a agresivně, buďte proto obezřetní a trpěliví. Rozhodně nepodávejte léky tlumící bolest určené lidem.

Co se děje u veterináře

Po příchodu do ordinace provede lékař v první řadě důkladné klinické vyšetření, aby bylo odhaleno případné jiné závažné poranění. Absolutní přednost má stabilizace pacienta a zachování základních životních funkcí. V případě jiného vážného zranění přistupuje veterinář k dočasné stabilizaci fraktury důkladnou bandáží a konečné řešení odkládá až na dobu, kdy to zdravotní stav pacienta dovolí. Prohlídka je mnohdy rozšířena o odběr a vyšetření krve. Pokud je po celkové stránce zvíře relativně v pořádku, jsou aplikovány léky proti bolesti. Rentgenologické vyšetření se nejčastěji provádí až po zklidnění pacienta vhodnou sedací.

Klasifikace zlomenin u zvířat

Stejně jako v humánní medicíně, také v té veterinární se zlomeniny klasifikují. Podle charakteru poranění na uzavřené a otevřené, podle rozsahu poškození kostí na úplné a neúplné. Podle průběhu linie lomu dělíme fraktury na příčné, šikmé, spirální, roztříštěné a mnohočetné. Také podle lokalizace linie lomu můžeme zlomeniny rozdělit na ty, které se vyskytují v oblasti těla kosti, v oblasti blízké růstové ploténce, fraktury růstové ploténky a nitrokloubní zlomeniny. Na základě klasifikace zlomeniny volí veterinární lékař vhodný způsob řešení. Snahou je, aby výsledkem léčby nebyla pouze zhojená kost, ale aby postižená oblast zůstala funkční. Pro každou zlomeninu existuje více možností fixace. Vnitřní fixace zlomenin využívá implantátů, jako jsou intramedulární hřeby, ortopedické dráty, kostní ploténky a šrouby a také zevní skeletní fixátory. Dlahování končetin kastem nebo nejrůznějšími dlahami je dlouho uznávanou metodou léčby určitých typů zlomenin.

Samozřejmě, tak jako při jakékoliv jiné léčbě, může i u zlomenin dojí t ke komplikaci při hojení. Mezi ně patří opožděné hojení, kdy doba zhojení je delší, než se předpokládá, dále pak nehojící se zlomenina, kdy nedojde ke srůstu hlavních úlomků kosti a v místě lomu vzniká pakloub a zlomenina zhojená v dislokaci, která vzniká nejčastěji v důsledku špatného napravení a fixace zlomeniny a dochází ke ztrátě funkčnosti končetiny.

Hojení zlomeniny

Obecně se štěňata a koťata hojí obvykle během několika týdnů, zatímco hojení komplikované zlomeniny u staršího jedince může trvat i několik měsíců. Těsně po operaci je zapotřebí omezit aktivitu pacienta na minimum. Omezení pohybu by mělo trvat alespoň 3 týdny. Poté je možno zátěž postupně přidávat, v závislosti na výsledcích rentgenologických kontrol v průběhu hojení. Rozumné zatěžování kosti v období hojení zlomeniny podporuje proces kostnatění místa lomu. Pokud je zlomenina již zhojená a pacient končetinu plně zatěžuje, je možné implantáty z těla odstranit. Veterinární lékař rozhoduje, zda je v kosti ponechat, nebo odstranit, v závislosti na invazivitě jejich odstranění a možnosti komplikací při jejich ponechání. Úspěch či neúspěch léčby závisí vždy na řadě faktorů jako je věk pacienta, jeho velikost, temperament, celkový zdravotní stav, míře poškození okolních tkání a v neposlední řadě ochoty majitele spolupracovat a často velmi nákladnou léčbu zaplatit.  

Jak se vám článek líbil?

Hodnocení čtenářů: 88% (hlasů: 26)

Témata

Autor článku

23.4.2017

NAPOSLEDY PŘEČTENÉ ČLÁNKY

Jdeme vybírat hlodavce do zverimexu. Na co se máme zaměřit?

Před koupí zvířete zvažte finanční a časové možnosti, zvířátku se budete muset věnovat. Velmi často jsou tito malí chlupáči pořizováni především dětem. Je to výborný start pro dráhu chovatele, je ale zároveň dobré vzít v úvahu věk dítěte, zda je již schopné se o zvíře postarat. Buďte proto jako rodiče soudní. Většina drobných savců se navíc rychle rozmnožuje, a tak se z vašeho bytu může nedobrovolně stát chovatelská stanice.

Hobby

9 psích kožních problémů: jak je poznat a řešit

Kožní problémy patří mezi nejčastější důvody, proč psi končí v ordinaci veterináře. Špatný stav psí kůže může mít celou řadu příčin, od vnějších parazitů, jako jsou blechy a roztoči, až po alergie a závažné endokrinní poruchy. Zatímco kožní onemocnění některých psů lze léčit doma, jakékoli zhoršení kožního problému nebo problém, který přetrvává déle než jeden nebo dva týdny bez zlepšení, je již důvodem, proč se obrátit na svého veterináře.

Jak kočce čistit zuby

Vaší kočce byste měli zuby čistit už kotěcího věku. Je to rituál, který by měl být nedílnou součástí všech povinností, které vůči vašemu čtyřnohému příteli máte. Předejte tak problémům s dutinou ústní jako jsou záněty dásní, zápach až případné vypadávání zubů.

První pomoc

První pomoc: uštknutí hadem

V našich podmínkách se setkáváme pouze s jedním druhem jedovatého hada, a tím je zmije obecná. Nejčastěji jí můžeme spatřit v období dubna až října. Zmije je velmi plachá a na zvíře zaútočí pouze v sebeobraně nebo pokud je vylekána.

Odborník

Jak probíhá léčba rakoviny u zvířete?

Stejně jako lidská medicína, i ta veterinární se vyvíjí neuvěřitelným tempem – takovým, že veterinář, který chce držet krok se všemi novými možnostmi diagnostiky a léčby, se musí neustále vzdělávat. Specializace veterinářů na jeden konkrétní obor jsou stále častější. Nepřekvapí tedy, že kromě chirurgů a ortopedů existují také veterináři internisté nebo rovnou onkologové.

ZOBRAZIT DALŠÍ ČLÁNKY
  Položit dotaz do poradny

REGISTRACE

Můžete se zaregistrovat přes Facebook

BĚŽNÁ REGISTRACE

Vložte platný email.

Heslo musí mít minimálně 6 znaků.

Zadaná hesla se neshodují.

Tento email je již zaregistrován.
Zvažte využití funkce zapomenuté heslo.

Nastala neznámá chyba.
Kontaktujte nás prosíme na info@radaveterinare.cz. Děkujeme.

Děkujeme za registraci!
Pokyny k aktivaci účtu najdete v emailu. Bez aktivace se nelze přihlásit!

REGISTROVAT SE

Registrací souhlasíte se zpracováním osobních údajů a přihlášením k našemu skvělému newsletteru.
Děkujeme!

PŘIHLÁŠENÍ

Můžete se přihlásit přes Facebook

BĚŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ

Vložte platný email.

Přihlášení bylo neúspěšné.

Nastala neznámá chyba.
Kontaktujte nás prosíme na info@radaveterinare.cz. Děkujeme.

Přihlášení bylo úspěšné!

PŘIHLÁSIT SE

Ještě u nás nemáte účet?